• Tango Sadece Hareketler Değildir

    • Home
    • News
    • Single News

Blog

Tango Terimleri Sözlüğü

Tango kültürü içerisinde sıkça kullanılan sözcükleri sizin için derledik ve Türkçe karşılıklarını hazırladık. Sözcük karşılıklarından çok eylem olarak neyi temsil ettiğini kısaca açıklamaya çalıştık. Sözlükte eski tangoda çokça kullanılan kombinasyonların isimlerine yer vermedik. Kendi özgür dansımızı yaratmak için eğitim sistemimizde de kullanmadığımız bu kalıpların yerine hareket tekniklerinin isimlerini aldık. Aşağıda olan terimlere ilave etmek istediklerinizi bizimle paylaşmanızı isteriz.

Bir de keyifli bir oyunumuz var. Kelime avı oyununda her yöne yatay, dikey ve çapraz olarak gizlenmiş ve sözlükte yer alan kelimelerden en yüksek sayıda bulan takipçilerimize çeşitli hediyelerimiz olacak.

Bulmaca fotoğrafını sayfanın sonunda bulabilirsiniz.

Bulduğunuz kelimelerin sayısını(dikkat kelimeleri değil toplam bulduğunuz kelime sayısını) Facebook sayfamızdaki yarışma gönderisinin atına kelimelerin listesini de facebook sayfamızdaki mesaj bölümünden bize göndererek yarışmaya katılabilirsiniz.

Ödüller
1 adet 1 ay boyunca milongalarımıza ücretsiz katılım hakkı.
1 adet 1 Şubat ta başlayacak başalangıç seviyesi tango kursumuzda 1 aylık eğitim.
2 adet Okotango Quartet “Tandas” CD’si

TANGO SÖZLÜĞÜ

abrazo: Çiftlerin birbirine sarıldığı, adeta kucaklaştığı, kapalı tutuşa dair bir dans pozisyonu.

adorno: Kadın ve erkeğin hareketlerini yaparken kullandıkları süslemeler.

bailarin: Profesyonel yahut oldukça ileri düzey tango dansçısı.

barrida: Ayak temasını kaybetmeksizin partnerlerden birinin diğerinin ayağını bir noktadan başka bir noktaya taşıması.

boleo: Partnerden gelen ani enerjiye karşılık dizler bitişik vaziyetteyken bir bacağın hızla geriye, gelen enerjiye göre kalça hizasına kadar olabileceği gibi daha küçük de olabilen bacağı fırlatma hareketi.

cabaseo: Dansa davet edilmek istenen kişiyle kurulan göz teması. Davete bir baş onayıyla icabet edilebileceği gibi, bakışların başka bir yöne çevrilmesi halinde davet kabul edilmemiş olur.

caminar: Parmak ucunu önce basarak, bacağı öne doğru esneterek vücudu bir bütün halinde tutarak,süzülürcesine yürümek. Vücut dengesini sağlayabilmek için geriye doğru da yapılabilecek bir egzersizdir.

candombe: Genellikle Rio de la Plata bölgesindeki siyahi kölelerin yaptığı bir dans türüdür ve hala Uruguay’da yapılmaktadır. Müziği Afrika kökenlidir ve tamboril adı verilen bir tür davul eşliğinde yapılır.

colgada: Partnerin ekseni dışına çıkartılarak döndürülmesi.

corte: Müzikle birlikte yapılan keskin yön değişimi ya da dans içinde birkaç saniyelik duruş.

cortina: Milongalarda iki tanda arasındaki kısa müzikal ara. Bu esnada tangodan başka bir müzik çalınır, eğer dansa devam edilecekse sıradaki tanda için eşleşilir.

cruzada: Cross’a girmek olarak da kullanılır. Bir ayağın diğerinin önüne ya da arkasına çapraz alınması.

cunita: Müzikle beraber ileri-geri sallanarak yapılan bir harekettir. Müzikal zamanı kullanmada ve dar alanlarda yön değişiminde kullanışlı bir harekettir.

enganche: Ayağın partnerin ayağına temas ederek ya da bacağın partnerin bacağına dolanarak onu durdurması.

enrosque: Erkeğin ayağını önden ya da arkadan çapraza alarak pivotunu yapması.

gancho: Erkeğin ya da kadının dizini kırarak boşta olan bacağını partnerine kanca gibi dolayıp tekrar açması.

giro: Hero olarak da adlandırılır. Merkezde duran partnerin etrafında geri-yan-ön ya da ön-yan-geri adımlarla çizilen daire.

habanera: İspanyol kökenli müziğin yerli dans ve melodileriyle olan karışımı sonucu ortaya çıkmış bir Küba müziğidir.

lapiz: Durulan esnada olduğu kadar adım atarken de yapılabilen, boştaki ayağın parmak ucu ya da ayağın iç kısmıyla yere çizilen daireler.

lunfardo: Buenos Aires varoşlarında kullanılan İspanyol-İtalyan kökenli bir tür argo. Tango sözlerinde ve terminolojisinde sık rastlanır.

milonga: Genellikle 2/4 ritminde, hızlı, yüksek enerjili, hareketli tango parçalarına verilen isim. (Tango üst başlığı altında tango yanı sıra vals ve milonga da yer alır). Aynı zamanda tango gecelerine verilen isimdir.

milonguera: Kadın tango dansçısı.

milonguero: Erkek tango dansçısı.

molinete: Erkeğin merkezde kalarak pivot yaptığı ve kadının da yan-geri-yan-ön adımlarda erkeğin etrafında döndüğü bir tür hareket.

nuevo tango: Astor Piazzola’nın öncülük ettiği yeni bir müzik türüdür ve ileride ‘Piazzolla Miziği’ ekolüne dönüşmüştür.

orquesta tipica: Piyano, keman, bandoneon ve kontrabastan oluşan orkestra biçimidir. Yaylıların ve bandoneon sayısının arttırılmasıyla ‘grand tipica’ adı verilen orkestra oluşur.

parada: Erkeğin kadının sırtına uyguladığı enerji ile hareketini durdurması.

pasada: Kadının hareketi gelen enerjiyle durdurulduktan sonra erkeğin ayağının üstünden adım atması. Adımdan önce kadının süsleme yapma imkânı olan bir harekettir.

planeo: Pivot olarak da adlandırılır. Her iki diz de kırılarak tek bir nokta üzerinde gerçekleştirilen dönüş.

rebote: Adımların ya da pivot hareketinin başladıktan sonra tamamlanmayıp yön değiştirmesine denir.

ronda: Dansçıların pistte saatin tersi yönünde hareket ederek oluşturdukları halka. Eğer ronda çok kalabalık ise pistin içine doğru bir halka daha oluşturulur.

Rulo: Erkeğin boştaki ayağıyla kadının önünde lapiz çizerek yaptığı süsleme hareketidir.

sacada: Partnerin boştaki ayağı yönüne adım atarak, partnerin bulunduğu yere geçmek. Ön-yan-geri adım sacada’ları ile partnerin boşalttığı yere geçilebilir.

salida: Dansın başlangıç adımı.

soltada: Çiftlerin dans tutuşunu bırakıp fiziksel teması kesmeleridir. Fiziksel bir bağlantı olmasa da çiftler birbirlerini takip ederler ve tekrar dans tutuşuna geri dönerler.

tanda: Cortina ile birbirinden ayrılmış genellikle dörtlü fakat bazen üçlü ya da beşli gruplar halinde çalınan müzikler. Tanda’lar sıklıkla aynı orkestranın benzer dönem parçalarından oluşur. Rahatsızlık verici bir durumla karşılaşılmadığı müddetçe tanda sonlanmadan partner değiştirilmez.

tanguero: Tangonun herhangi bir dalına (tarihine, müziğine veya sözlerine) son derece büyük bir tutkuyla bağlanan kimse. Bir kişi milonguero olmadan tanguero olabilir yada tanguero olmadan milonguero olabilir (çok az sayıda milonguero tanguero olarak anılmaktadır).

vals: Üç dörtlük vuruşlardan oluşan bir tür tango müziği yada dansı.

volcada: kapalı tutuşta erkeğin kadının dengesini bozarak bedenini kendi eksenine doğru eğmesidir. Dışardan bakıldığına hareket bir V harfine benzer.

voleo: Bkz. boleo.

Zeynep Atamer ve Ahmet Ata’nın katkılarıyla

tango terimleri-01

Comments are closed.